TETRALOGIE VAN FALLOTWat is een tetralogie van Fallot?

Een tetralogie van Fallot is een combinatie van vier afwijkingen:

  • de longslagader is te klein en de uitstroom van de rechterkamer is vernauwd (pulmonalisstenose)
  • een grote opening in het tussenschot dat de twee hartkamers scheidt (ventrikelseptumdefect)
  • de aorta staat scheef boven het harttussenschot
  • een dikkere spierwand van de rechter hartkamer (rechter ventrikel hypertrofie)

Hoe wordt een tetralogie van Fallot behandeld?

Voor het herstellen van de problemen is een operatie nodig. In principe wordt de operatie in de loop van het eerste levenjaar uitgevoerd. De operatie heeft als doel de opening tussen de kamers dicht te maken en de vernauwing van de longslagader op te heffen.

Wanneer ook de rest van de longslagader te nauw is, wordt een andere aanpak gevolgd. Dan wordt eerst een ballondilatatie van de longklep of een shuntoperatie (een voorlopige operatie om de bloedstroom naar de longen te verbeteren) gedaan, om tijd te winnen tot de longslagader groot genoeg is. Op latere leeftijd kan dan alsnog de correctie worden uitgevoerd.

Bron: website UZ Leuven

De tekening van een gezond hartje (links) en Vince* zijn hartje (rechts)